Yhdenvertaisuussuunnitelma

44281352_2037192712986259_6273225594700300288_o.jpg

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa kaikkien järjestössä toimivien työtä. Se on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.3.2018. Viimeisin muokkauspäivä 23.3.2018.

HYY:n Vihreät ry. on sitoutunut toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja noudattaa toiminnassaan Vihreiden yhdenvertaisuussuunitelmaa. Lisäksi HYY:n Vihreät sitoutuu kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin yhdenvertaisuusteemoihin:


Kieli ja viestintä
HYY:n Vihreiden toiminnassa painotetaan erityisesti muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien osallistumismahdollisuuksia, ja HYY:n Vihreät sitoutuu käyttämään kaikessa viestinnässään suomen lisäksi englantia (sekä mahdollisuuksien mukaan muitakin kieliä, kuten ruotsia).

Esteettömyys
HYY:n Vihreiden tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan esteettömissä tiloissa, ja esteettömyyskysymykset otetaan huomioon tapahtumien suunnittelussa. Vähintään viralliset yhdistyksen kokoukset on aina järjestettävä tiloissa, joihin on esteetön pääsy liikuntarajoitteisille.

Turvallisen tilan periaatteet, syrjintä ja häirintä
HYY:n Vihreiden tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, mikä tarkoittaa, että tapahtumat ovat aina vapaita kaikesta syrjinnästä ja häirinnästä, ja kaikkia osallistujia kunnioitetaan. Järjestötilassamme Kupolissa noudatetaan Kupolin yhteisiä turvallisen tilan periaatteita, ja vastaavia periaatteita noudatetaan soveltuvin osin kaikissa muissakin HYY:n Vihreiden tapahtumissa. Periaatteiden toteutumista valvovat joko tapahtuman järjestäjät tai suurissa tapahtumissa erillinen häirintäyhdyshenkilö. Tapahtumien osallistujat tietävät, keneen olla yhteydessä ongelmatilanteissa.