Yhdenvertaisuussuunnitelma

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa kaikkien järjestössä toimivien työtä. Se on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.3.2018. Viimeisin muokkauspäivä 23.3.2018.

HYY:n Vihreät ry. on sitoutunut toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja noudattaa toiminnassaan Vihreiden yhdenvertaisuussuunitelmaa. Lisäksi HYY:n Vihreät sitoutuu kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin yhdenvertaisuusteemoihin:


Kieli ja viestintä
HYY:n Vihreiden toiminnassa painotetaan erityisesti muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien osallistumismahdollisuuksia, ja HYY:n Vihreät sitoutuu käyttämään kaikessa viestinnässään suomen lisäksi englantia (sekä mahdollisuuksien mukaan muitakin kieliä, kuten ruotsia).

Esteettömyys
HYY:n Vihreiden tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan esteettömissä tiloissa, ja esteettömyyskysymykset otetaan huomioon tapahtumien suunnittelussa. Vähintään viralliset yhdistyksen kokoukset on aina järjestettävä tiloissa, joihin on esteetön pääsy liikuntarajoitteisille.

Turvallisen tilan periaatteet, syrjintä ja häirintä
HYY:n Vihreiden tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, mikä tarkoittaa, että tapahtumat ovat aina vapaita kaikesta syrjinnästä ja häirinnästä, ja kaikkia osallistujia kunnioitetaan. Järjestötilassamme Kupolissa noudatetaan Kupolin yhteisiä turvallisen tilan periaatteita, ja vastaavia periaatteita noudatetaan soveltuvin osin kaikissa muissakin HYY:n Vihreiden tapahtumissa. Periaatteiden toteutumista valvovat joko tapahtuman järjestäjät tai suurissa tapahtumissa erillinen häirintäyhdyshenkilö. Tapahtumien osallistujat tietävät, keneen olla yhteydessä ongelmatilanteissa.

Equality plan (translated from Finnish)

This equality plan guides all the work done in the association. It was created on 23.3.2018 and last modified 23.3.2018.

Helsinki University Greens (HYY:n Vihreät ry. - De Gröna vid HUS rf.) is committed to promoting equality in all its actions and follows the guidelines of the Green party. Additionally HyVi is committed to paying particular attention to the following themes:

Language and communication
HyVi emphasizes the equal possibilities of participation of non-Finnish speakers and commits to having all its official and semi-official communication also in English (and possibly in other languages, such as Swedish).

Accessibility
All the events of HyVi will be organised in a venue as wheelchair accessible as reasonably possible, and accessibility will be taken into account when planning events. At least all the official meetings of the association will always be wheelchair accessible.

Safer space guidelines, discrimination and harassment
The events of HyVi follow the safer space guidelines which means that all participants have a right to feel safe and respected. In our venue, Kupoli, a specific set of the safer space guidelines will be followed, and similar guidelines will be followed in all the other events as well. Board members will make sure that these guidelines are followed, and in bigger events there will be a specific safety contact person. The participants will know who to be in touch with in case they need help.