44541322_2037186256320238_4009882708514701312_o.jpg
 
 

HYYn edustajisto

HYYn edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa. Se koostuu 60 HYYn jäsenestä, jotka on valittu kahden vuoden edustajistokaudelle edustajistovaaleissa. Edustajiston jäseniä kutsutaan edaattoreiksi.

HYYn vihreiden edustajistoryhmän varsinaiset jäsenet kaudella 2017-2019:

Mian Ahmad

Auli Elolahti

Milla Favén

Nina Miettinen

Ada Saarinen

Miro Sauru

Minna Silvennoinen

Mikki Wasara

Lisäksi edustajistoryhmässä toimii yheensä 18 varajäsentä.

Edustajistoryhmällä on vuonna 2018 kaksi puheenjohtajaa, Kukka Louhimies ja Daria Tarkhova.

HYYn hallitus

HYYn hallitus käyttää ylioppilaskunnassa toimeenpanovaltaa ja huolehtii niistä päätöksistä, joita ei ole määritelty edustajistolle. Lisäksi hallitus toimii HYY-yhtymän yhtiökokouksena. Hallituksen kausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka on vuonna 2018 Lauri Linna (SitVas). Hallituksessa on lisäksi 12 jäsentä, joista 2 on HYYn vihreistä. Muita hallitusryhmiä vuonna 2018 ovat Ainejärjestöläisten liitto (HYAL), Sitoutumaton Vasemmisto (SitVas), Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys (OSY) ja Osakuntalainen edustajistoryhmä.

HYYn vihreiden edustajat HYYn hallituksessa kaudella 2018 ovat:

Amanda Pasanen (HYY-yhtymä, kaupunki, kehitysyhteistyö)

Sebastian Österman (koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä, kaksikielisyys, ympäristö)

HYYn Vihreiden edustajia SYL:n liittokokouksessa 2017. Ada Saarinen (kolmas vasemmalta) valittiin liittokokouksessa SYL:n hallitukseen.

HYY-Yhtymä 

HYY-Yhtymä on HYYn omistama yritysrypäs, joka tekee muun muassa kiinteistö- ja finanssisijoituksia ja harjoittaa matkailu- ja ravintola-alan liiketoimintaa. Yhtymän tuotoilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Yhtymän hallituksessa toimii Vihreiden opiskelijaedustajana Pilvi Nummelin.

Yhtymän hallintoneuvostossa HYYn Vihreitä edustavat Amanda Pasanen ja Paula Karhunen. Hallintoneuvosto valvoo yhtymän hallituksen ja toimitusjohtajan työtä.

SYL-edunvalvonta

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) jäseniä ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat. SYL toimii siis kaikkien Suomen yliopisto-opiskelijoiden edunvalvojana ja äänitorvena.

Vuonna 2018 SYL:n hallituksessa toimii Ada Saarinen HYY:n Vihreistä, vastuualueinaan sosiaalipolitiikka, ympäristöasiat ja sukupolvipolitiikka.