HYY:n Vihreät edustajistonkokouksessa 16.5.2019

HYY:n Vihreät edustajistonkokouksessa 16.5.2019

 
 

HYY:n edustajisto

HYY:n edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa. Se koostuu 60 HYYn jäsenestä, jotka on valittu kahden vuoden edustajistokaudelle edustajistovaaleissa. Edustajiston jäseniä kutsutaan edaattoreiksi.

HYY:n Vihreiden edustajistoryhmän varsinaiset jäsenet kaudella 2018–2020

Sebastian Österman

Amanda Pasanen

Amanda Häkkinen

Inka Sylgren

Oona Käyhkö

Aleksi Tujunen

Akseli Rouvari

Daria Tarkhova

Miro Sauru

Tia Seppänen

Linda Lammensalo

Lisäksi edustajistoryhmässä toimii yhteensä 22 varajäsentä.

Edustajistoryhmällä on vuonna 2019 kaksi puheenjohtajaa, Oona Käyhkö ja Okko Karvonen.

Edustajistossa on lisäksi erilaisia valio- ja toimikuntia, joissa toimii edaattoreita jokaisesta ryhmästä. Niitä ovat:

Valmisteluvaliokunta

Talousjohtokunta

Keskusvalintatoimikunta

Strategiatyöryhmä

Ylioppilaslehden kustannus Oy

Ylvan hallintoneuvosto

HYY:n hallitus

HYY:n hallitus käyttää ylioppilaskunnassa toimeenpanovaltaa ja huolehtii niistä päätöksistä, joita ei ole määritelty edustajistolle. Lisäksi hallitus toimii Ylvan yhtiökokouksena. Hallituksen kausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka on vuonna 2019 Laura Wathén (HYAL). Hallituksessa on lisäksi 11 jäsentä, joista 2 on HYY:n vihreistä. Myös muut edustajistoryhmät ovat edustettuina hallituksessa. Nämä ovat Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset (HYAL), Sitoutumaton Vasemmisto (SitVas), Svenska nationer och ämnesföreningar (SNÄf), HELP, Edistykselliset ja Osakunnat.

HYY:n vihreiden edustajat HYYn hallituksessa kaudella 2019 ovat:

Kukka Louhimies (varapuheenjohtaja, palvelumuotoilu, kehitysyhteistyö)

Paula Karhunen (koulutuspolitiikka (valtakunta), työelämä, kampusviljely)

Ylva 

Ylva eli entinen HYY Yhtymä on HYY:n omistama yritysrypäs, joka tekee muun muassa kiinteistö- ja finanssisijoituksia ja harjoittaa matkailu- ja ravintola-alan liiketoimintaa. Ylvan tuotoilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Ylvan hallintoneuvostossa HYY:n Vihreitä edustavat Inka Sylgren, Sameli Sivonen ja Okko Karvonen. Hallintoneuvosto valvoo Ylvan hallituksen ja toimitusjohtajan työtä.

SYL-edunvalvonta

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) jäseniä ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat. SYL toimii siis kaikkien Suomen yliopisto-opiskelijoiden edunvalvojana ja äänitorvena.